Tanszakok, tanáraink

Klasszikus zene:

Népzene:

zongora

Berkiné Ponó Lili

20 éves tanári pályám során mindvégig kerestem és a mai napig kutatom a sajátos, gyermekközpontú zenetanítás formáit, a zenét tanuló kisgyermek színes, érdekkeltő, értékes tanításának módját. Miután volt szerencsém megismerni Prof. Szilvay Gézát és szerzőtársát Szilvay Csabát, érdekfeszítő feladatnak tűnt a metodikájuk átültetése zongorára. A hegedű- és csellótanításban megalkották a gyermekeknek a színek, gyermekdalok, népdalok kodályi módszeren alapuló csodálatos világát, mellyel játékosan, lépésről lépésre sajátíthatja el a tanulni vágyó növendék a hangszertanulást, a zenei képességek módszeres fejlesztésén keresztül. Jelenleg elkészült 4 kötetem  és egy kézikönyv tanároknak és szülőknek. 

Az „A” kötet segít előkészíteni a zongorázás alapvető játékformáit, a gyakorlatokon keresztül biztos eligazodást ad a zongora klaviatúráján, fejleszti a ritmusérzéket, zenei hallást, és megalapozza a zenei írás-olvasás képességét.
A „B” kötetben Európa gyermekdalain, népdalain keresztül sajátíthatja el a zongorázó gyermek a két vonalrendszerben való kottaolvasás biztos alapjait. Egy időben kialakul a függetlenítés, és az alapvető játékformák ismerete, mindez játékos, gyermekközpontú formában.
A „C” kötetben megjelenik a transzponálás mind a hangszeren, mind a kottában, mely előkészíti a hangnemeket, a skálák későbbi ismeretét. A hangkészlet fokozatosan bővül DÓ és LÁ pentachordig.
A „D” kötet technikai anyaga a skálajáték megismerésére épít, mellyel kialakul a folyamatos, éneklő legato-játék.
Tehát a Piano ABC A' B' C' D' köteteivel lépésről lépésre építem fel a zongorázó kisgyermek zenei tanulmányait előkészítő zenei, technikai képességeit, a zenei anyanyelv biztos ismeretét. A gyermekdalokra támaszkodva alakítom ki a későbbi klasszikus tanulmányok első és meghatározó zenei repertoárját. A "Kézikönyv tanároknak és szülőknek" egy kísérőfüzet, melyben részletes leírást adok a gyakorlatokhoz, zenei feladatokhoz. 

2011-ben megrendeztem a Colour Strings-Színes Húrok Első Nemzetközi Kamarazenei Táborát Balatonvilágoson, nagy sikerrel. Zenepedagógiai munkámmal kapcsolatban hívnak zeneiskolákba, zenei intézményekbe előadásokat, továbbképzéseket tartani, mely meghívásoknak örömmel, tisztelettel teszek eleget. Többek között a XIV. és a XV. Vonós és Zongora mesterkurzusra és a Kecskeméti Kodály Intézetbe, budapesti, bécsi és vidéki zeneiskolákba. 

Szeretném elkisérni növendékeimet a meghatározó alapfokú tanulmányaik során, egyénre szabottan segíteni a gyermekek sajátos tehetségének kibontakozását, és részt venni a gyermeki fejlődés e csodálatos, de egyben felelősségel teli zenei-művészi nevelésében.​

 

Huszárné Papp Éva

Főiskolai és egyetemi tanulmányaim során több művészeti és tudományos versenyen szerepeltem sikeresen. Képzőművészeti TDK, festészet kategóriában  különdíj (2001), zenetudományi kategóriában országos I. díj (2005), festészet kategóriában II. helyezés (2007). 30 éves tanári pályám során közel 50 növendéket készítettem fel zenei szakirányú továbbtanulásra (szegedi, kecskeméti és békéscsabai zeneművészeti szakközépiskolába, pécsi egyetem karvezetés szakára, Zeneakadémiára). Ezek között a növendékek között volt, akit szolfézsból, zeneelméletből és zongorából készítettem fel, többségüket szolfézsból és zeneelméletből.  Ezenkívül különböző zenei versenyekre is készítettem fel gyerekeket:   népdaléneklési versenyre, szolfézsversenyre, zongoraversenyre, zongora négykezes versenyre és a szentesi kortárszenei versenyre. A 2014-15-ös tanévben a következő eredményeket értem el növendékeimmel:  a  VIII. Regionális zongoraversenyen  Maglódon növendékem ezüst minősítést kapott, a Tápiószentmártoni Kistérségi Zongoraversenyen egyik növendékem első, másik növendékem második helyezést ért  el korcsoportjában.  Az I. Tápió-menti Pest megyei Népdaléneklési versenyen növendékem a VIII. osztályosok korcsoportjában első helyezést ért el, és ugyancsak ő felvételt nyert a váci Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskolába, népi ének szakra. A 2015/2016-s tanévben két zongora szakos növendékem ért el szép eredményt különböző zongoraversenyeken: egy dicséretet, egy I.díjat+Külön díjat és egy II.díjat.

Életem legfontosabb részét képezi a tanítás, szenvedélyes tanár vagyok. Az óvodás korosztálytól a főiskolásokig mindenkivel megtalálom a megfelelő emberi és pedagógiai hangvételt. Célom az, hogy minél több gyerekkel megszerettessem az értékes zenét, a  pályára  készülő gyerekeket pedig sikeresen  készítsem fel a felvételi vizsgára. Távlati célom egy zongoraiskola és egy új szolfézs tankönyvcsalád megírása, ez utóbbinak zenei anyaga közelebb állna a mai világban felnövő gyerekekhez, és hangszeres tanulmányaikat jobban segítené. Fontosnak tartom a komplex művészeti nevelést is, hiszen különböző érzékszerveinkkel különböző művészeti értékeket tudunk befogadni és rendszerezni, s ez kifinomultabbá, érzékenyebbé teszi a gyerekeket.​

 

hegedű

 

Szász Anna 

Mai elgépiesedett és elanyagiasult világunkban sajnos a léleknek kevés lehetősége van felüdülni és kibontakozni. A hegedű tanulása, a zene művelése, a koncentráció és a lélek húrjainak zengetése egy olyan tápláló forrás, amely segít megtalálni ezeket a nagyon is alapvető és létfontosságú rekreációs lehetőségeket. A gyermekeknek különösen nagy szükségük van ilyen csatornákra, ez segíti őket érzelmi fejlődésükben, önismeretükben, szabadságuk megélésében. Ezen az izgalmas felfedezőúton szeretném segíteni és kísérni őket, hogy kibontsák szárnyaikat és önállóan képesek legyenek ezeket a forrásokat felkutatni, és örömet találjanak ezáltal a mindennapokban, összeszedetté és kiegyensúlyozottá váljanak, alkotásvágyuk feléledjen. A hegedűjáték egy speciális és kontrollált mozgást is igényel, ami a két kéz és egyben a két agyfélteke összehangolódását igényli. Tudományos kutatások bizonyítják, hogy ezen készségek elsajátítása megkönnyíti a tanulást, nagy szerepe van a  matematika, az autóvezetés, olvasás, rendezett írás könnyebb megtanulásában.

2001-ben szereztem  művész-tanári diplomámat  Liszt Ferenc Zeneművészeti  Egyetemen mélyhegedű szakon, tanárom  Konrád György volt, ma is büszke vagyok,hogy nála tanulhattam. 1992-2002-ig a Weiner-Szász kamarazenekarban játszottam. Tanultam többek között Sebők György, Fenyves Lóránd, Végh Sándor, Varga Tibor keze alatt. 2001-ben, mint ösztöndíjas részt vehettem a Bostoni Szimfonikusok nyári  fesztiválján Tanglewoodban. 2001-től „Körtemuzsika” címmel zenés foglalkozásokat tartok bölcsődés és óvodás korú gyerekek számára. Hegedűt tanítottam Bangkokban, Genfben, Budapesten és vidéken.

 

gordonka

Szeitzné Tóth Erzsébet

Mint a Kecskeméti Ének-Zenei Általános Iskola volt növendéke, valamint a Ferencsik János és KobayasiKen-Ichiro vezetésével fémjelzett Állami Hangversenyzenekarban -1998-tól Nemzeti Filharmonikus Zenekar- eltöltött 30 év kötelez a legnagyobbaktól – Abbadótól Zecchiig – kapott ismeret és tapasztalat továbbadására a ma felnövekvő ifjúság számára, melyet 2000 óta az elmúlt 16 évben a Vecsési Zeneiskola tanáraként gyakorolhattam. A Bartók – Pásztory díj (1987) tulajdonosaként és Kodály Zoltán zenepedagógiai elvének egy életre szóló indíttatásával a legfontosabb, hogy a hangszertanulás része legyen a gyermek fejlődésének, s már a kezdetekben párosuljon a kamarazenélés megtanulásánakörömével. Mindezt a Color Strings módszerével, a tanítandó anyag bővítésével és különböző hangszeres csoportok összeállításával teszem színesebbé. Aktív csellistaként tagja vagyok a Concerto Kamarazenekarnak és a Kammerton Együttesnek.

népi hegedű

 

Rossa Levente Bors

1974-ben születtem Budapesten, zenészcsaládban, édesanyám zongora-szolfézs szakos tanár, édesapám zeneszerző. Zenei tanulmányaimat a Kodály Zoltán Zenei Általános Iskolában kezdtem, 6 évig furulyáztam, és 7 éves korom óta hegedülni tanulok, 12 éves koromtól két évig a Tomkins Énekegyüttesben énekeltem. Hangszeres tanáraim voltak: Istvánfalvy Andrea, Jándi Judit és Regőczy Mária. Tanulmányaimat a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskolában folytattam és itt is érettségiztem hegedű szakon 1993-ban, tanáraim Zs. Szabó Mária, Túri Éva, Ittzés Tamás, és Pusker Imre voltak. Népzenei tanulmányaimat Salamon Beáta unszolására és zenei hatására kezdtem el, amiért különösen hálás vagyok. Jelenleg a Nyíregyházi Főiskola ének-zene, népzene szakos végzős hallgatója vagyok. Szakdolgozatomat a moldvai csángó magyar tánczene és a középkori régizene kapcsolatáról írom Rőmer Ottó vezetésével. 
Régizenével behatóbban a 2000-es év szeptemberétől foglalkozom. Még az év decemberében alapító tagja voltam a Tabulatúra Régizene Együttesnek melynek a mai napig társvezetője vagyok Bencze Balázzsal. A zenekarban a vonós hangszereken: barokk és klasszikus hegedűn, violán, rebeken és fidulán játszom, és énekelek. 2003 szeptemberétől a Kecskés Együttes közreműködője is vagyok. Régizenei ismereteim bővítését L. Kecskés András lantművész tanítványaként a mai napig folytatom. 2003 tavasza óta magántanítványokat tanítok. 1994 óta a veszprémi Pannon Várszínház és a szintén veszprémi Petőfi Színház, a budapesti Magyar Színház, Madách Színház, a Vígszínház különféle produkcióinak és hangfelvételeinek közreműködője vagyok, Kuncz László énekművész, Kathona Mónika, Buda Ádám, Kobza Vajk, és mások produkcióiban is gyakran szoktam részt venni. Több hanghordozón is közreműködtem muzsikusként, és 2009-ben Jancsó Miklós: Oda az igazság! c. filmjének filmzenéjében, Szomor-Pejtsik: Báthory Erzsébet - musicaljében, Szőke-Ökrös: Országjáró Mátyás király c. darabjában, a Borgiák c. kanadai-ír-magyar televíziós sorozatban és más történelmi filmek zenei betéteiben is játszom 
2004 májusától alapítója tagja és elnöke vagyok a Tabulatúra Régizenei Egyesületnek, melynek célja a tradicionális, európai és magyar régizene, és az autentikus magyar népzene népszerűsítése Európában és a Kárpát-medencében. 

1999-ben elvégeztem a Magyar Rádió hangtechnikusképző tanfolyamát, és 2000-óta hangtechnikusként dolgozom a Honvéd Együttes "Fenti" stúdiójában. 2002-novemberétől működik saját RoleboMusic nevű hangstúdióm is - nagylemezeink és demóink zenei felvételeit is én készítettem. 
Szabadidőmet legtöbbször a családom, menyasszonyom, három kutyám, az erdőjárás, a labdarúgás, és a motorkerékpározás tölti ki.

​klarinét


A klarinét egy rendkívül népszerű fafúvós hangszer. A különböző zenei stílusok csaknem mindegyikében használható a klasszikustól a jazz-en keresztül egészen a sokrétű népzenéig, klezmerig, vagy akár a könnyűzenéig. Wolfgang Amadeus Mozart, amikor először meghallotta a klarinét hangját a következőt mondta róla: „Voce d’Amore”. Ez annyit jelent: „A Szerelem hangja”. Mozart valószínűleg meghallotta a klarinét hangjában azt az érzelmekkel teli bársonyosságot, ami az emberi hangra is jellemző. És valóban: a különböző hangszerek közül a klarinét hangja hasonlít leginkább tónusában az énekhangra. Tanáraink elkötelezett lelkesedéssel, a gyermek igényeihez igazodva, de finoman mégis terelgetve tanítják meg az alapokat, ami elengedhetetlen a szép hang kialakításához. Később, a megfelelő tudás birtokában a gyerekek már bátran kalandozhatnak a különböző zenei stílusok között. Ha valaki még nagyon fiatal, és nem szeretne azonnal klarinétozni, előhangszerként választhatja a furulyát, megalapozva a kottaolvasás tudományát. Aki pedig szeretne megismerkedni a klarinét rokonával, a szaxofonnal, arra is nyílik lehetőség.

 
 
 
 
 

Telefonszámaink:

Színjáték-bábjáték, képzőművészet oktatása és programok:

Barta Márta iskolaszervező: 36 30 409 2718

Zeneművészet oktatása:

Lukács Andrea igazgató: +36 30 644 9595

META Kázó kávézó:

Hajdú László: +36 70 364 0370

Iroda:

Horváth Zsuzsanna +36 70 315 6188

E-mail: info@metamuveszetikozpont.com

Facebook: https://www.facebook.com/METAmuveszetiKozpont

Cím: 1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 97/C